DONIRAJTE ZA UGROŽENE U POPLAVAMA>>>

 
     
 
Projekat

„Građansko društvo za budućnost” (CSF) je ambiciozan dvogodišnji program koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Od samog početka je osmišljen kao „završni“ ili „izlazni“ program, koji iza sebe treba da ostavi odabranu grupu organiza- cija građanskog društva (OGD) osnaženu i osposobljenu da se direktno i uspešno upusti u partnerstva sa međunarodnim donatorimaposlovnim sektorom,državnim institucijama  i ostalim ključnim akterima. Cilj programa   „ Građansko društvo za budućnost “ je da ojača efikasnost i održivost sektora građanskog društva u Srbiji tako da ono može da nastavi da igra važnu ulogu u javnom životu i mnogo godina nakon prestanka aktivnosti ISC-a i USAID-a.

Detaljno...


Priče o uspehu

Kako su mladi rešili da „probude“ Kraljevo?

Kad u gradu koji godinama unazad tone pod udarima tranzicije i ekonomske krize, kao što je to Kraljevo, mladi ljudi odluče da se aktiviraju, to može da se okonča samo – uspehom.

Detaljno...

 

Bioskop u Beloj Palanci nakon jedne decenije ponovo radi

Opština Bela Palanka nalazi se na jugoistoku Srbije i pripada Pirotskom okrugu, jednom od ekonomski najnerazvijenijih regiona u zemlji. Migracija stanovništva i nezaposlenost doprineli su da se Bela Palanka nađe među najsiromašnijim opštinama u Srbiji.

Detaljno...

Novosti
 • Tri najbolje „zelene ideje“ idu na regionalno takmičenje u Albaniju

  Sreda, 2. juli za eko aktiviste i pobornike „zelenih ideja“ bio je dragocen dan: većina njih, makar oni koji su iz Beograda, provela ga je u Kulturnom centru Rex na izboru pobedničkih projekata.

  Detaljno...

 • Istraživači BCBP na treningu o opravdanosti javnih nabavki

  Procena opravdanosti javnih nabavki i proces planiranja nabavki bile su neke od tema treninga za istraživače Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) nedavno održanog u prostorijama ove organizacije. Ekspert za javne nabavke koji ih je vodio kroz ovu radionicu bila je pomoćnica direktora Uprave za javne nabavke Danijela Bokan.

  Detaljno...


 • Aleksis Smart i Evan Blum, predavači američke organizacije Root Change  – sada već naši stari znanci – ovih dana ponovo vredno rade sa našim partnerima. Sve ono što su aktivisti organizacija civilnog društva, tokom ranijih Root Change radionica održanih u Beogradu u dva navrata naučili, a potom u praksi primenjivali, sada evaluiraju pokušavajući da utvrde koliko su nova znanja zaista doprinela njihovom praktičnom radu.

  Detaljno...
  Rekapitulacija rada  Root Change radionica
 • FHP o izazovima tranzicione pravde na putu ka EU

  „Tranziciona pravda u procesu pristupanja Srbije EU“ naziv je konferencije koju su organizovale organizacije Fond za humanitarno pravo i Koalicija za pristup pravdi a na kojoj je predstavljena njihova analizu usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU ...


Specijalno izdanje ISC biltena
Civil Society Advocacy Initiative


Newsletter
     

Učestvujte u stvaranju aktivnije i srećnije Srbije!

Darujte sredstva za opštu podršku i finansijsku zadužbinu za razvoj zajednica u Srbiji

     
 
     
 
Terazije 27/5. sprat, 11000 Beograd, Srbija
Telefoni:+381 11 3230 602, 3230 603, 3230 604 Fax:+381 11 3230 523
SEDIŠTE ORGANIZACIJE 535 Stone Cutters Way, Montpelier, VT 05602 
Phone: 802-229-2900 Fax: 802-229-2919
Strateški partneri:
   
 
  Program GRADJANSKO DRUŠTVO ZA BUDUĆNOST finansira United States Agency for International Development (USAID)